De zorg is een sector waar veel gebeurt. De medewerkers zijn vaak gedreven mensen met hart voor hun vak en voor de cliënten. De sector staat erg onder druk van politieke besluitvorming, regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en er moet meer voor minder, terwijl de cliënten steeds mondiger en veeleisender worden, maar tegelijk meer moeten teren op eigen draagkracht. Het werk voor de medewerkers is fysiek en psychosociaal vaak zwaar. Anderzijds is managen in deze omstandigheden ook geen sinecure. 

Wij begrijpen vanuit eigen ervaring de problematiek binnen de zorg. Onze visie is dat we ons werk veel beter kunnen doen als we ons focussen op een beperkt aantal doelgroepen. Dit geeft ons namelijk de gelegenheid de omstandigheden en ontwikkelingen binnen de sector beter te kennen en te begrijpen. En omdat we zowel voor werkgevers als werknemers werken kennen we de verschillende kanten. Onze overtuiging is dat dit vooorwaarden zijn voor een goed resultaat van onze advisering. Zowel onze aanpak als tarifering zijn hierop afgestemd.

Deel deze pagina