Goed onderwijs is één van de belangrijke pijlers van onze samenleving en van groot economisch belang. Maar ook het onderwijs staat onder grote druk van politieke besluitvorming, regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De uitdaging om voor hetzelfde geld of zelfs minder dezelfde of liefst meer kwaliteit te bieden is groot. Het management heeft als taak de organisaties door dit krachtenveld te loodsen, terwijl het onderwijzende (en ondersteunende) personeel met opleiding en (vaak jarenlange) ervaring primair op het onderwijs is gericht en de druk van leerlingen en hun ouders ervaren. 

Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs maakt het arbeidsjuridisch een complexe sector. Zowel het privaatrechtelijke arbeidsrecht als het bestuursrecht spelen daardoor een rol. Bovendien hebben verschillende deelsectoren commissies ingesteld die een rol hebben bij problemen rond arbeidsrelaties. Tegelijk verandert hierin het nodige door wijzigende regelgeving. Kortom een sector met een geheel eigen dynamiek.

Wij hebben ruime ervaring met genoemde problematiek. Onze visie is dat we ons werk veel beter kunnen doen als we ons focussen op een beperkt aantal doelgroepen zoals de werkgevers en werknemers in het onderwijs. Dit geeft ons namelijk de gelegenheid de omstandigheden en ontwikkelingen binnen de sector beter te begrijpen en te volgen. Onze overtuiging is dat dit vooorwaarden zijn voor een goed resultaat van onze advisering. Zowel onze aanpak als tarifering zijn hierop afgestemd.

 

Deel deze pagina