Er samen uitkomen

Als er tussen werkgever en werknemer een probleem is ontstaan en samen doorgaan lijkt geen optie, dan is het aangaan van een vaststellingsovereenkomst een goede manier om het probleem op te lossen.
Hiermee voorkom je onzekerheden die ontslagprocedures mee brengen, aan beide zijden. En er wordt rekening gehouden met beider belangen die door er afspraken over te maken ook beschermd worden. 
Natuurlijk is het altijd een compromis en moeten beide partijen iets inleveren, maar de zekerheid van wat je wel krijgt weegt vaak op tegen het ongewisse van procedures. En het bespaart beide partijen meestal veel zorgen, tijd, negatieve energie en procedurele kosten.

Wat doen wij voor u?

Meestal komt het initiatief van de werkgever. Wij stellen voor werkgevers vaststellingsovereenkomsten op. Dit zijn geen standaarddocumenten maar overeenkomsten die afgestemd zijn op de specifieke situatie. Bovendien zijn er vakuilen, bijv. bij ziekte van werknemer die omzelid moeten worden. Maatwerk dus.

Werknemers krijgen meestal een vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Wij beoordelen of deze de belangen van de werknemer voldoende beschermen. Zo is er de vraag of eventuele WW niet in gevaar komt. En regelmatig is er sprake van ziekteverzuim van de werknemer: dan is het zaak te kijken of het aangaan van zo'n overeenkomst wel een goede optie is en moet gezorgd worden dat er geen problemen onstaan met het UWV (dat risico is fors). 

Wie we ook vertegenwoordigen, we worden het liefst geraadpleegd en ingeschakeld op een zo vroeg mogelijk moment. Dit biedt namelijk de beste kansen voor een goede oplossing. Zijn de verhoudingen toch al behoorlijk verstoord, dan is mediation misschien een goede optie. Wij maken altijd een inschatting van de situatie en geven advies wat de beste aanpak is. 

Deel deze pagina