Mediator maakt oplossingen zichtbaar

Marco Kapitein is onze vaste, maar onafhankelijke mediator. Wij zetten mediation als instrument graag in omdat het vaak oplossingen dichterbij brengt.

Meningsverschillen en conflicten, ook in arbeidsrelaties, ontstaan vaak door uiteenlopende beelden en verwachtingen, wederzijds onbegrip en miscommunicatie. Door hier helderheid in te scheppen worden oplossingen zichtbaar.

Probleem is dat partijen zelf vaak hiertoe niet bij machte zijn. Uitvechten is een optie, maar een bemiddelaar (ook wel mediator geheten) is vaak beter. Het kost per saldo vaak minder tijd, zorgen en geld. En daarom is het de moeite waard het te onderzoeken.

Mediator soms "verplicht"

In rechterlijke uitspraken wordt nog wel eens terug verwezen naar een mediator. Maar wat vaker voorkomt is dat een (sluimerend) conflict tot ziekteverzuim leidt. Bedrijfsartsen werken namelijk volgens protocollen (als het goed is) en adviseren in dit soort situaties vaak een mediator in te schakelen.

Het is weliswaar "slechts" een advies, maar de praktijk wijst uit dat het niet of zonder goed alternatief niet volgen van zo'n advies tot problemen leidt bij ontslagprocedures en aanvragen voor ontslagvergunning, deskundigenoordeel of uitkering bij het UWV. Dit geldt zowel voor de werkgever als de werknemer, afhankelijk van wie zich te weinig gelegen laat ligen aan zo 'n advies.

Deel deze pagina