Het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen is anders dan in de particuliere sector. Voor deze laatste groep is het burgerlijk wetboek en het burgerlijke procesrecht van toepassing, de overheid gelden verschillende rechtspositieregelingen (zoals ARAR en CAR-UWO) en is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Daarnaast kan sprake zijn van toepassing van het burgerrechtelijke arbeidsrecht, zoals overheid c.q. overheidgerelateerde instellingen. Binnen afzienbare tijd (waarschijnlijk 1 januari 2020) zal overigens de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) worden geëffectueerd, waarmee ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in de particuliere sector.

Wij werken voor werkgevers en werknemers in de overheidssector. Onze visie is dat we ons werk veel beter kunnen doen als we ons focussen op een beperkt aantal doelgroepen. Dit geeft ons namelijk de gelegenheid de omstandigheden en ontwikkelingen binnen de sector beter te kennen en te begrijpen. En omdat we zowel voor werkgevers als werknemers werken kennen we de verschillende kanten. Onze overtuiging is dat dit vooorwaarden zijn voor een goed resultaat van onze advisering. Zowel onze aanpak als tarifering zijn hierop afgestemd.

Deel deze pagina