JWH Arbeidsjuristen is gestart in 2015. Oprichter, Jan Heida, is afgestudeerd als jurist in publiek- en privaatrecht en tot 2001 werkzaam geweest in de sociale zekerheidssector. In 2001 is hij gestart met Soluut Personeels- en Verzuimanagement. In dit verband hield hij zich ook al veel bezig met (arbeids)juridische vraagstukken. Doordat er steeds meer van dergelijke vragen kwamen lag het voor de hand een arbeidsjuridisch bureau te starten.

Onze missie is onze klanten te helpen aan oplossingen waar ze écht mee verder kunnen, maar dan wel op juridisch passende wijze. Problemen in de werksfeer zijn immers zelden alleen juridisch van aard. Sterker, het gaat meestal om andere zaken (relationeel, sociaal, financieel).  Het recht lost de problemen niet op, maar is meestal wel nodig om tot goede oplossingen te komen. 

Onze visie is dat arbeids-(en ambtenaren-)recht slechts één van de middelen is om er voor te zorgen dat werkgever en werknemer voor elkaar (liefst duurzaam) van toegevoegde waarde zijn. Het recht helpt dit te reguleren en biedt manieren om de samenwerking te beëindigen als de samenwerking niet meer van voldoende waarde is. Om klanten écht te helpen is daarom een andere dan alleen juridische benadering nodig. Dit betekent wat ons betreft o.a. dat we oog moeten hebben voor andere aspecten dan juridische en dat we ons werkgebied moeten beperken, zowel qua branche (Zorg, Onderwijs en kleinbedrijf) als qua werkgebied (Noord-Nederland), zodat we persoonlijke en gerichte aandacht kunnen geven.

Vanaf aanvang zijn de huidige medewerkers actief geweest. Er wordt verder intenstief samengewerkt met een een aantal vaste partners. 

Deel deze pagina