In kleinere MKB-bedrijven bestaan dezelfde problemen op personeelsgebied als in grotere bedrijven. Maar ze zijn over het algemeen te klein om kennis en ervaring op P en O-gebied in huis te halen. Structureel inkopen van dergelijke expertise is vaak ook te duur, zeker als het specialistische kennis op arbeidsrechtgebied betreft. 

Kleinere bedrijven hebben, anders dan grote bedrijven, hun eigen dynamiek: de ondernemer en de medewerkers kennen elkaar van dichtbij, personele problemen hebben invloed op de hele organisatie en vormen al snel een groot risico voor de contiuiteit en zelfs het voortbestaan van de onderneming. Kosten is meer nog dan in grotere bedrijven een belangrijke factor.

Wij weten vanuit eigen ervaring dat juridische ondersteuning voor deze sector beter kan. Daarom willen we graag werken voor werkgevers en werknemers in het kleinbedrijf.

Onze visie is dat voor een goed resultaat het van groot belang is de situatie van het kleinbedrijf en zijn werknemers te kennen en te begrijpen, het gaat om meer dan alleen een juridisch advies. Onze aanpak en onze tarieven zijn hierop afgestemd.

Deel deze pagina