Als een werkgever ontslag op staande voet overweegt is ons advies: bezint eer ge begint. De werknemer is vaak gedwongen sterk in verweer te gaan doordat in principe geen recht op WW zal bestaan. Het UWV zal de werknemer er zeker op wijzen. De werkgever moet zijn zaakjes wel goed op orde hebben wil dit niet een probleem opleveren. En de rechter kijkt naar het Burgerlijk Wetboek en heeft vaak een heel ander idee over de ernst en de dringendheid van de situatie, voorwaarden om zo'n ontslag te rechtvaardigen.En misschien zijn er andere wegen om een blijkbaar wel aanwezig probleem beter op te lossen.

De werknemer die er mee te maken krijgt heeft alle reden om "in verweer" te gaan. Maar hij zal zelf actie moeten ondernemen. Voor een succesvolle actie is een goed voorbereid dossier nodig. Zonder dat is het risico dat zo'n actie vooral geld kost aanmerkelijk.

Vanuit beide optieken adviseren we de kwestie goed in ogenschouw te nemen voor actie te ondernemen. Dit kan een hoop geld en ellende besparen.U doet er het beste aan zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. JWH Arbeidsjuristen stelt kennis en expertise graag ter beschikking om u te helpen. 

Deel deze pagina