Ontslagvergunning

Eén van de manieren om ontslag te realiseren is via de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV. Beide partijen krijgen de mogelijkheid hun verhaal te doen. Het is van groot belang dit goed te doen, want de kans om nogmaals te reageren is er vaak niet (meer) en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

Uitkering WW, ZW en WIA (WGA of IVA)

Of u nu werknemer bent of ambtenaar, u krijgt voor uitkering te maken met het UWV. De wettelijke regelingen zijn complex, het beleid van het UWV niet bepaald transparant en de financiële risico's zijn fors. Deskundige ondersteuning hierbij is erg verstandig, zeker als er sprake is van (mogelijke) afwijzing of sanctionerende maatregelen. 

Ook voor werkgevers is ondersteuning soms verstandig omdat deze door een beslissing van het UWV kan worden geraakt en daardoor als belanghebbende in actie kan komen, bijv. door bezwaar en beroep aan te tekenen. 

Deskundigenoordeel

Bij ziekte hebben zowel de werkgever als de werknemer flinke verplichtingen, o.a. op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen bij het UWV een zgn. deskundigenoordeel (ook wel second opinion genoemd) aanvragen als ze van mening zijn dat de andere partij die verplichtingen niet goed nakomt. Het is van belang deze aanvraag goed te doen, want het kan maar 1 keer, er is geen beroep mogelijk en het heeft soms flinke impact in procedures.

Deel deze pagina