JWH Arbeidsjuristen is een kleine organisatie van ervaren en gedreven deskundigen. Wij weten dat de klant meestal beter wordt geholpen met een bredere (dan alleen juridische) blik en handelen hier ook naar. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, zonder poespas. We willen dicht bij onze klant staan door goede bereikbaarheid, persoonlijke aandacht en direct contact en door ten alle tijde aanspreekbaar te zijn op wat we doen.
 

Jan Heida, arbeidsjurist

06-5538357676 of janheida@jwharbeidsjuristen.nl

Ik heb in Groningen de studie rechten gevolgd, met als specialicaties zowel Privaat- als Publiekrecht. In 2001 ben ik met Soluut Personeels- en Verzuimmanagement begonnen en heb daarmee regelmatig werkgevers en werknemers ondersteund bij arbeidsjuridische vraagstukken en conflicten. Door mijn eerdere dienstverbanden in de sector sociale verzekeringen en de met Soluut opgedane kennis en ervaring m.b.t. Arbo en ziekteverzuim verkeer ik in de gelukkige en vooral ook handige en belangrijke omstandigheid dat ik beschik over bagage die menig advocaat ontbeert. Dit blijkt in de praktijk vaak van pas te komen. En ik kan niet anders zeggen dan dat het een groot genoegen is dat ik dit ten voordele van mijn klanten/cliënten kan inzetten.


Jasper Boter, arbeidsjurist

06-29506446 of jasperboter@jwharbeidsjuristen.nl

Ik heb bij rechtsbijstandsverzekeraars gewerkt op het arbeidsrechtelijke terrein, waaronder in seniore functies en het management. Hierdoor heb ik heel veel kennis en ervaring opgedaan van wat er zowel bij werkgevers als werknemers speelt. Ik heb dus ook ervaring opgedaan met de wijze waarop de rechtsbijstandverzekeraars bedienen. Met name de afstand en het verdienmodel waarmee daar gewerkt wordt heeft me er van overtuigd dat ik mijn kwaliteiten op een andere, betere manier wil inzetten voor werkgevers en werknemers.
 

Marco Kapitein, mediator

06-19057276 of post@jwharbeidsjuristen.nl

Ik ben opgeleid als fysiotherapeut. Maar in de organisaties waarin ik als zodanig werkzaam ben geweest werd mijn aandacht en belangstelling steeds meer getrokken door de menselijke aspecten, en dan met name hoe allerlei verstoringen optreden in de relaties. Dit heeft mij er toe gebracht een opleiding tot mediator te volgen. Inmiddels ben ik al jaren werkzaam als MfN-registermediator in met name arbeidsrelaties.

De samenwerking met JWH Arbeidsjuristen is voor mij waardevol: delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise geeft verdieping en inspiratie.

Ik ben niet in dienst van JWH Arbeidsjuristen. Hierdoor zijn neutraliteit, onpartijdigheid én vertrouwelijkheid altijd gegarandeerd tijdens de mediationgesprekken. Een cruciale voorwaarde voor een geslaagd mediationtraject!

Deel deze pagina