Bij het opstellen van contracten en besluiten t.z.v. een dienstverband, personeelsreglementen en andere gerelateerde stukken moet rekening worden gehouden met een veelheid aan juridische vraagpunten. Zeker als de wet- en regelgeving aan veranderingen onderhevig is (zoals nu zeker het geval is), is het lastig en zijn fouten makkelijk gemaakt. Werknemers hebben anderzijds vragen over dat soort documenten.

Daarnaast komen in de praktijk dagelijks zaken voorbij die vragen op kunnen roepen, zowel bij werkgever als werknemer. Veelal vallen de antwoorden makkelijk te achterhalen, maar soms zijn ze te complex of te juridisch.

Voorbeelden van onderwerpen waar wij vragen over krijgen:

  • opstellen arbeidsovereenkomsten
  • concurrentie- en andere bedingen
  • uitleg wet, CAO en andere regelingen
  • ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en wettelijke regelingen in dit verband
  • wijzigingen arbeidsrecht
  • recht op loon
  • schorsing en non-actiefstelling
  • bezwaar en beroepsmogelijkheden
  • tijdelijke en vaste contracten/aanstellingen
  • functiewijzigingen

Deel deze pagina