Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een belangrijke reden voor ontslag. En een lastige omdat er altijd minimaal 2 verhalen zijn die sterk van elkaar plegen te verschillen en die bovendien lastig te onderbouwen zijn. Hoe eerder in een (dreigend) arbeidsconflict worden ingegrepen hoe beter. Wij adviseren dan ook het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Soms is enkel 'ns een keer een goed gesprek aangaan voldoende. Mediation kan ook soelaas bieden. Maar soms zijn de verhoudingen zo scherp dat mediation geen optie is. Dan is het zaak de positie te bepalen en de beste aanpak te kiezen. Wij kunnen in alle fasen van het proces een rol spelen.

Andere redenen voor ontslag

Er zijn natuurlijk nog verschillende andere omstandigheden die tot ontslag aanleiding zijn:

  • bedrijfseconomische omstandigheden,
  • disfunctioneren,
  • veranderingen in het bedrijf of de organisatie,
  • persoonlijke omstandigheden,
  • reorganisatie,
  • meningsverschillen
  • langdurige of frequente arbeidsongeschiktheid

In alle situaties is het belangrijk om als werkgever goed te kijken wat de beste aanpak is. Want een verkeerde of geen keuze hierin kan dramatische gevolgen hebben. Zowel in financiële zin als bijvoorbeeld voor productiviteit, kwaliteit en motivatie in de organisatie. En niet te vergeten de tijd, zorgen en ergernis die het de ondernemer c.q. verantwoordelijke manager kost.

Een werknemer zal anderzijds ook zijn belangen moeten beschermen, Soms is een naadloze overgang naar een andere baan mogelijk, maar het gaat altijd gepaard met onzekerheden en verhoogde risico's. En als er niet direct een baan beschikbaar is, helaas maar al te vaak de realiteit, dan zijn de financiële en sociale gevolgen ook groot. Alle reden om goed te kijken naar de mogelijkheden de eigen belangen te beschermen.

JWH Arbeidsjuristen stelt kennis en expertise graag ter beschikking. Wij beschikken over mensen die op het gebied van personeelsmanagement ervaren zijn, zelf ondernemer zijn (dus weten wat voor u belangrijk is) en vaak met dit soort bijltjes hebben gehakt.

Deel deze pagina